Resimlerle 

KURAN

   

Zariyat
5

Size va'dedilmekte olan, hiç tartışmasız doğrudur.