Resimlerle 

KURAN

   

Zariyat
47

Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz Biz, (onu) genişleticiyiz.