Resimlerle 

KURAN

   

Zariyat
11

Ki onlar, 'bilgisizliğin kuşatması' içinde habersizdirler.