Resimlerle 

KURAN

   

Vakıa
1

Vakıa (kesin bir gerçek olan kıyamet) vuku bulduğu zaman,