Resimlerle 

KURAN

   

Tekvir
1

Güneş, köreltildiği zaman,