Resimlerle 

KURAN

   

Neml
1

Ta, sin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık olan Kitab'ın ayetleridir.