Resimlerle 

KURAN

   

İnfitar
8

Dilediği bir surette seni tertib etti.