Resimlerle 

KURAN

   

İnfitar
5

(Artık her) Nefis önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip-öğrenmiştir.