Resimlerle 

KURAN

   

Tekvir
7

Nefisler, birleştiği zaman,