Resimlerle 

KURAN

   

Tekvir
10

Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman,